Polityka prywatności

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Jako administrator danych osobowych Perfect English informuje, iż:
– podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy,
– przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, modyfikowania, zmieniania i usuwania,
– dane mogą być udostępnione przez Perfect English podmiotom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie odrębnych przepisów,
– przysługuje Państwu prawo wniesienia skargo do organu kontrolnego.
Inspektorem Ochrony Danych jest: Małgorzata Stone, tel.: 18 444 22 26, e-mail: sekretariat@perfectenglish.pl